minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
10/07/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Ynys Môn yn croesawu gweithiwr ieuenctid arloesol newydd i gefnogi taith ffydd pobl ifanc

Bydd gweithiwr ieuenctid arloesol newydd ar Ynys Môn yn helpu pobl ifanc ...

Ynys Môn welcomes new pioneer youth worker to support young people’s faith journey

A new pioneer youth worker on Ynys Môn (Anglesey) will help young ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
05/07/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cadeirlan Bangor yn cynnal gwasanaeth ordeinio gorfoleddus i’r offeiriad ifanc Josie

Bangor Cathedral hosts joyous ordination service for young priest Josie

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
02/07/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Etholiad 2024

Election 2024

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
02/07/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Esgobaeth Bangor i ddathlu amrywiaeth o ffydd a chredoau ym mhrofiad rhyng-ffydd Llangollen

Diocese of Bangor to celebrate diversity of faiths and beliefs at Llangollen interfaith experience

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
01/07/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Y Pentecost i Blant: Sut i Wneud yr Efengyl yn gofiadwy ac yn hwyl

Pentecost for Kids: How to make the gospel memorable and fun

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
26/06/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Fe’u galwyd gan Dduw: Stori Andy

Called by God: Andy’s story

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
24/06/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Profiad Llwybr Cadfan: Dyddiadau Newydd wedi ychwanegu

Dyddiadau newydd wedi ychwanegu!

Experience Llwybr Cadfan: New dates added!

New dates added!
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
11/06/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Stori am yr ysgolfeistr a bontiodd y bwlch

A story about the schoolmaster who bridged the gap

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
07/06/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Archesgob Cymru yn ailagor eglwys yng Ngogledd Cymru ar ôl degawd heb wasanaethau addoli

Archbishop of Wales reopens North Wales church after a decade of no worship

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
06/06/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Archesgob Cymru i ddathlu deng mlwyddiant Gŵyl Barddoniaeth a Chelfyddydau Aberdaron

Archbishop of Wales to celebrate 10th anniversary of Aberdaron’s Poetry and Arts Festival