minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
22/07/2022
Elin Owen
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan yn Abaty Cymer

Llwybr Cadfan's Literary Project in Cymer Abbey

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
17/07/2022
Y Parchg | The Revd Janet Fletcher
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cofio COP26 - Gwrando ar Bobl Frodorol

Remembering COP26 - Listening to Indigenous People

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
26/06/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Archddiacon newydd i Ynys Môn

A new Archdeacon for Anglesey

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
23/06/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Ordeinio 2022: Selwyn Griffith

Ordinations 2022: Selwyn Griffith

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
23/06/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Ordeinio 2022: Helen Franklin

Ordinations 2022: Helen Franklin

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
17/06/2022
Y Parchg | The Revd Janet Fletcher
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cofio COP26 - Gofal Bugeiliol a Mannau Gwyrdd

Remembering COP26 - Pastoral Care and Green Spaces

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
16/06/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Ordeinio 2022: Selwyn Griffith

Ordinations 2022: Selwyn Griffith

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
16/06/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Ordeinio 2022: Helen Franklin

Ordinations 2022: Helen Franklin

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
14/06/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Mae ein Hesgob Cynorthwyol yn rhoi cynnig ar 'champio'

Our Assistant Bishop tries 'champing'

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
18/05/2022
Y Parchg | The Revd Janet Fletcher
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cofio COP26 - Cefnogaeth Ariannol

Remembering COP26 - Financial Support