minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
26/02/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Bydd offeiriad newydd Aberdaron yn arwain "dadeni pererindod" yng ngogledd-orllewin Cymru

New priest for Aberdaron will lead “pilgrimage renaissance” in North West Wales

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
15/02/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Archesgob Cymru yn cymeradwyo cwrs Grawys newydd am astudio’r gydberthynas Iddewig-Gristnogol yn fan

Dirnad hynt y berthynas Gristnogol-Iddewig

Archbishop of Wales endorses new Lent course for its in-depth study of Jewish-Christian relationship

Discerning a path for Christian-Jewish relations
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
08/02/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Helpwch i achub bywyd y Defibuary hwn

Help save a life this Defibuary

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
06/02/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Eglwys yn cael cartref newydd mewn hen feddygfa deintydd

Mae hen feddygfa ddeintydd wedi ei throi'n eglwys ar Stryd Fawr Porthmadog.

Church finds home in former Dentist's surgery

A former dentist's surgery has been turned into a church on Porthmadog’s ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
31/01/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Croes Cymru

Rhodd y Brenin i’r Eglwys i gael ei derbyn yn swyddogol

Cross of Wales

King’s gift to Church to be officially received
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
24/01/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Côr y Gadeirlan yn cyflwyno cyfansoddiad cerddorol newydd yng ngwasanaeth cysegru Esgob Tyddewi

Cathedral choir debut new musical composition at Bishop of St Davids consecration service

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
22/01/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Ficer newydd i Eryri wedi swydd wag chwe blynedd

New vicar for Snowdonia after a six-year vacancy

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
19/01/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Esgob cynorthwyol newydd wedi ei benodi

Bydd y Parch Ganon David Morris yn gwneud hanes drwy ddod ei ...

New assistant Bishop appointed

The Revd Canon David Morris will make history by becoming its youngest ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
15/01/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cysegru Esgob newydd Tyddewi yng Nghadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Saint Deiniol's Cathedral to host consecration of new Bishop of St Davids

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
08/01/2024
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Offeiriad ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Newydd ar gyfer Bro Tudno

New priest and Ministry Area Leader for Bro Tudno