minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Pererindod ac Ymweld

Mae cadw ar agor a chynnal a chadw ein hadeiladau Eglwys i Pererinion ac ymwelwyr yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer ein Plwyf. Felly, rydym yn ymdrechu i gadw ein holl adeiladau ar agor ac ar gael i bawb i ddod, gweld a gweddïo.

St Tecwyn, Llandecwyn

St Tecwyn ei leoli uwchben pentref Llandecwyn gyda ffordd trac sengl o Landecwyn fyny i’r Eglwys ar gyfer mynediad i gerbydau. Mae darn bach o gae gwastad ar gyfer parcio a throi gyferbyn â’r Eglwys, ond mae’r ffordd y tu hwnt i’r Eglwys yn anaddas i gerbydau modur. Mae mynediad yn fwy neu lai ar y fflat, hefo llwybrau naill ai’n gerrig garw neu gwair. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

Llanfihangel y Traethau, Ynys

Wedi’i leoli bellter bach i ffwrdd oddi wrth Ynys, mae arwydd ar y brif ffordd sy’n dangos pa ffordd trac sengl i gymryd i ymweld â’r Eglwys. Mae ardal gwair gwastad mawr wedi ei leoli tu allan i furiau’r Fynwent ar gyfer parcio a throi. Mae mynediad i’r Eglwys ar y gwastad o’r ardal barcio gyda llwybr tarmac drwy’r fynwent ond mae giât mochyn cul yn cael eu defnyddio i gael mynediad i’r fynwent o’r man parcio. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Tanwg, Harlech

Wedi’i lleoli yng nghanol Harlech uchaf ar y Stryd Fawr mae parcio yn cyfyngedig tu allan i’r Eglwys. Ymhellach ymlaen y Stryd Fawr mae maes parcio talu ac arddangos arhosiad byr o’r enw Bron y Graig. Er bod yr Eglwys yn uwch na’r lefel y Stryd Fawr, mae’r llwybr yn cael ei oledd ac darmacio o’r Stryd Fawr. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Mair, Llanfair

Er nad oes maes parcio gerllaw i Eglwys y Santes Fair, gall rhai ceir paricio ar y ffordd. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Tanwg, Llandanwg

Wedi i leoli yn agos iawn at y traeth, mae gan St Tanwg yn faes parcio talu ac arddangos drws nesaf. Mae mynediad i’r Eglwys trwy’r Phorth y Fynwent gyda llwybr carreg o Phorth y Fynwent ac o amgylch yr Eglwys. Cofiwch fod hwn yn Eglwys hynafol ac nid yw’r llawr y tu mewn yn gwbl lefel. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Peter, Llanbedr

Mae parcio yn cyfyngedig o fewn Llanbedr ei hun ond mae mynediad o’r briffordd i’r Eglwys ar lwybr tarmac heb grisiau. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Ddwywe, Talybont

Wedi’i leoli ar ddarn eang o A496, mae parcio yn ofalus ar y brif ffordd am gyfnod byr yn cael ei ganiatáu. Mae mynediad i’r Eglwys o’r ffordd fawr ar y lefel heb grisiau. Mae’r giât i gael mynediad i’r fynwent wedi ei leoli ar y ffordd ochr sy’n troi oddi ar yr A496 hefo arwydd am Traeth Bennar. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

St Mary & St Bodfan, Llanaber

Mae cilfan mawr ar gyfer parcio ar gael gan y Mynwent a rhedir gan y Cyngor drws nesaf i fynwent yr Eglwys. Gellir cael mynediad i y fynwent yr Eglwys drwy Phorth y Fynwent gydag un cam bach o lefel y palmant i llwybr concrid y fynwent. Mae un cam bach i fynd i mewn i porth yr Eglwys ond cofiwch fod hon yn eglwys hynafol ac nid yw’r llawr yn berffaith lefel y tu mewn. Am mwy o gybodaeth cliciwch fan hyn

St Ioan yr Efengylwr, Abermaw

Mae maes parcio bach ar gyfer ymwelwyr wedi ei leoli y tu allan i’r pyrth. Mae lleoedd parcio ceir pellach ar gyfer ymwelwyr ar gael o dan yr Eglwys ar hyd Church Road. Mae gan y porth agosaf at ochr y mynydd yr rampiau ar gael ar gyfer mynediad i’r anabl. Am mwy o gwybodaeth cliciwch fan hyn

Cymraeg

Pilgrimage & Visiting

Opening and maintaining our Church buildings for Pilgrims and visitors is a key priority for our Parish. We therefore strive to keep all of our buildings open and available for everyone to come, see and pray.

St Tecwyn, Llandecwyn

St Tecwyn is located above the village of Llandecwyn with a single track road from Llandecwyn up to the Church for vehicle access. There is a small patch of flat field for parking and turning opposite the Church but the road beyond the Church is unsuitable for motorised vehicles. Access is more or less on the flat but paths are either rough stone or grassed. For more information click here.

Llanfihangel-y-Traethau, Ynys

Located a small distance away from Ynys, there is a sign post on the main road showing which single track road to take to visit the Church. A large flat grass area is located outside the Churchyard walls for parking and turning. Access to the church is on the flat from the parking area with a tarmac path through the Churchyard but there is a narrow kissing gate in use to gain access to the Churchyard from the parking area. For more information click here.

St Tanwg, Harlech

Located in the heart of upper Harlech on the High Street there is limited parking available directly outside the Church. A short distance away there is a short stay pay and display carpark called Bron y Graig. Whilst the Church is above the level of the High Street, the pathway is sloped and tarmaced from the High Street. For more information click here.

St Mary, Llanfair

Whilst there is no car parking near by to St Mary’s Church, the lane outside can accommodate some parked cars. For more information click here.

St Tanwg, Llandanwg

Ideally located very close to the beach, St Tanwg’s also has a pay and display car park located right next door. Access to the Church is through the Lychgate with a stone pathway from the Lychgate and around the Church. Please remember that this is an ancient Church and the flooring inside is not perfectly level. For more information click here.

St Peter, Llanbedr

Parking is Limited within Llanbedr itself but access from the main road to the Church is on a slightly inclined tarmac path without steps. For more information click here.

St Ddwywe, Talybont

Located on a wide section of the A496, parking carefully on the main road for a short time is permitted. Access to the Church from the main road is on the level without steps. The gate to gain access to the Churchyard is located on the side road that turns off the A496 signposted for Bennar Beach. For more information click here.

St Mary & St Bodfan, Llanaber

A large lay-by for parking is available by the council run Cemetery located next door to the Churchyard. The Churchyard can be accessed through the Lychgate with one small step from the pavement level onto the concrete pathway of the Churchyard. There are is one small step to enter the porch of the Church but please remember that this is an ancient Church and the floor isn’t perfectly level inside. For more information click here.

St John the Evangelist, Barmouth

A small car park for visitors is located right outside the porches. Further car parking spaces for visitors is available just under the church along Church Road. The porch closest to the mountain side of the Church has ramps available for disabled access. For more information click here.