minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cefnogaeth

Mae popeth sy'n digwydd o fewn ein holl Eglwysi ym Mro Ardudwy yn cael ei gynnal gan eich haelioni. Haelioni o amser i wirfoddoli a chynorthwyo i gadw ein hadeiladau eglwysig fel mannau croeso i bawb a haelioni o gefnogaeth ariannol.

Trwy gyfrannu, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol o fewn ein Hardal Weinidogaeth o gynnal a chadw adeiladau hardd hynafol i addoli Duw, tyfu’r eglwys a charu’r byd.

Cymraeg

Support

All that takes place within all of our Churches in Bro Ardudwy is sustained by your generosity.  A generosity of time to volunteer and assist with keeping our church buildings as places of welcome to everyone and a generosity of financial support.

By making a donation, you help us to continue our essential work within our Ministry Area of maintaining ancient beautiful buildings to worship God, grow the church and love the world.