minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ein Eglwysi

Wedi‘i wasgaru dros arfordir Gorllewin Cymru rhwng Bontddu a Llandecwyn, mae Bro Ardudwy wedi'i bendithio i wasanaethu cymunedau Bontddu, Abermaw, Llanaber, Talybont, Dyffryn Ardudwy, Llanbedr, Llanfair, Llandanwg, Harlech, Llanfihangel-y-traethau, Ynys, Talsarnau a Llandecwyn.  Mae ein prif bwyntiau allgymorth ar gyfer pob cymuned yn dechrau gyda gofod ffisegol yr adeiladau eglwysig dan ein gofal sydd ym mron pob cymuned o fewn Bro Ardudwy.   Mae gwybodaeth amdanyn nhw, eu hanes a phryd maen nhw‘n cael eu defnyddio ar gael ar eu tudalen we berthnasol.

Mae ein prif fannau allgymorth ar gyfer pob cymuned yn dechrau gyda gofod ffisegol yr adeiladau eglwysig o dan ein gofal sydd ym mron pob cymuned o fewn Bro Ardudwy. Mae gwybodaeth amdanynt, eu hanes a phryd y cânt eu defnyddio ar gael ar eu tudalen we berthnasol.

Cymraeg

Our Churches

Spread over the West Wales coast between Bontddu and Llandecwyn, Bro Ardudwy is blessed to serve the communities of Bontddu, Barmouth, Llanaber, Talybont, Dyffryn Ardudwy, Llanbedr, Llanfair, Llandanwg, Harlech, Llanfihangel-y-Traethau, Ynys, Talsarnau and Llandecwyn.

Our main outreach points for each community begins with the physical space of the church buildings under our care that are in almost each community within Bro Ardudwy. Information about them, their history and when they are used is available on their relevant webpage.