minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
25/01/2022
Y Parchg Eryl Parry
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

YWAM yng Nghonwy

YWAM in Conwy

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
23/01/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Y Parchg David Morris yn ymuno ag Esgobaeth Bangor

Bydd David yn arwain y gwaith o gydlynu ein prosesau gweinidogol esgobaethol ...

The Revd David Morris joins the Diocese of Bangor

David will take the lead in coordinating our diocesan ministerial processes to ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
18/01/2022
Y Parchg Janet Fletcher | The Revd Janet Fletcher
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cofio COP26

Remembering COP26

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
18/01/2022
Angela Swann
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Gosteg wedi'r storm

Mae Eglwys Y Drindod Sanctaidd wedi ennill gwobr £1500 fel Enillydd Rhanbarthol ...

Peace after the storm

Holy Trinity Church in Penrhyndeudraeth is the Wales Regional Finalist in the ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
16/12/2021
Y Parchg | The Revd Janet Fletcher
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Nadolig - yr adeg hynny a nawr

Christmas - then and now

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
10/12/2021
Naomi Wood
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Sgwrs gydag Archesgob Cymru

In conversation with the Archbishop of Wales

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
06/12/2021
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Ethol Archesgob Cymru Newydd

Dewiswyd Andy John, sydd wedi gwasanaethu fel Esgob Bangor am y 13 ...

New Archbishop of Wales elected

Andy John who has served as the Bishop of Bangor for the ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
04/11/2021
Anna Morrell
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Esgob newydd i Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu

Peiriannydd awyrennau a fu’n gwasanaethu yn y Llynges Frenhinol yn ystod Rhyfel ...

A new Bishop for the Diocese of Swansea and Brecon

An aircraft engineer, who served in the Royal Navy during the Falklands ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
02/11/2021
Debbie Peck
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Pobl ifanc Llanidloes yn galw am newid

Credir y plant ifanc mai nawr yw'r amser i ni ymateb er ...

Young people from Llanidloes call for change

The young people believe that we need to respond now in order ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
13/10/2021
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Llongyfarchiadau Bro Moelwyn

Congratulations Bro Moelwyn