minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
25/03/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Arweinydd Ardal Weinidgoaeth newydd ym Mro Eleth

Mae'n bleser gan Archesgob Cymru a’r Esgob Cynorthwyol Bangor cyhoeddi penodiad y ...

A new Ministry Area Leader for Bro Eleth

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor are pleased ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
18/03/2022
Y Parchg | The Revd Janet Fletcher
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cofio COP26 - Allyriadau

Remembering COP26 - Emmissions

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
03/03/2022
Naomi Wood
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Litani o weddi dros Wcráin

Litany of prayer for Ukraine

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
01/03/2022
Naomi Wood
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Rhodd o lawenydd, chwerthin ac efengylu

The gift of joy, laughter and evangelism

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
17/02/2022
Naomi Wood
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Caplan Archesgob Cymru

The Archbishop of Wales' Chaplain

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
17/02/2022
Y Parchg | The Revd Janet Fletcher
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cofio COP26 - Ymgyrchu

Remembering COP26 - Campaigining

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
10/02/2022
Elin Owen
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Lawnsiad Prosiect Llenyddol ar Lwybr Cadfan

Launch of the Literary project on Cadfan's Trail

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
08/02/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Cadarnhad o benodiad yr Hybarch Mary Stallard yn Esgob Cynorthwyol

Confirmation of the appointment of the Venerable Mary Stallard as Assistant Bishop

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
25/01/2022
Y Parchg Eryl Parry
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

YWAM yng Nghonwy

YWAM in Conwy

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
23/01/2022
Newyddion Esgobaethol / Diocesan News

Y Parchg David Morris yn ymuno ag Esgobaeth Bangor

Bydd David yn arwain y gwaith o gydlynu ein prosesau gweinidogol esgobaethol ...

The Revd David Morris joins the Diocese of Bangor

David will take the lead in coordinating our diocesan ministerial processes to ...