minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gwasanaeth Coffa i’w Diweddar Fawrhydi

Cynhelir Gwasanaeth Coffa ar gyfer Ei Diweddar Fawrhydi ym mhresenoldeb Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi yng Ngwynedd yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw nos Fercher 14 Medi am 6yh.

Estynnir croeso cynnes i unigolion, sefydliadau a grwpiau o bob rhan o dde Gwynedd i fynychu.

Lleoliad

Eglwys Sant Ioan yw'r eglwys fawr gyda'r cloc wedi'i adeiladu ar ochr y mynydd uwchben y dref.  Mae gan un o'r potharu what3words o  including.keyboards.outright. Mae gan y porth sydd agosaf at ochr y mynydd fynediad â ramp i'r rhai sydd â phroblemau symudol.

Parcio Ceir

Mae parcio yn yr eglwys yn gyfyngedig iawn.  Fe'ch cynghorir i barcio yn y lleoliadau canlynol:

Cyfleusterau

Mae portaloo hygyrch wedi'i leoli y porth yr eglwys ar ochr y mynydd.

Gosodir dolen glyw yn yr eglwys ar gyfer y rhai sydd â chymorth clyw T-Switch.

Cymraeg

Commemoration Service for Her Late Majesty

A Commemoration Service for Her Late Majesty will take place in the presence of His Majesty's Lord-Lieutenant for Gwynedd at Saint John’s Church, Barmouth on Wednesday 14 September at 6pm.

A warm welcome is extended to individuals, organisations and groups from across the southern areas of Gwynedd to attend.

Location

St John's is the large church with the clock built on the mountainside above the town.  One of the porch-way entrances has the what3words address of including.keyboards.outright. The porch closest to the mountain side has ramped access for those who have mobility issues.

Car Parking

Parking at the church is extremely limited.  It is advisable to park at the following locations:

Facilities

There is an accessible portaloo located at the church in the mountain side porch-way.

A hearing loop is installed at the church for those with a T-Switch hearing aid.