minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Hwyrol Weddi yn Abermaw

Gwasanaeth Hwyrol Weddi yn St Ioan, Abermaw. Croeso cynnes i pawb.

Evening Prayer at Barmouth

Evening Prayer service at St John's, Barmouth. A warm welcome to everyone.

24/07/2022, 5 p.m. - 24/07/2022, 6 p.m.

St John's, Barmouth, LL42 1AG

English

Dewch i ymuno â ni yn ein gwasanaeth Hwyrol Weddi. Amser tyner i feddwl a diolch am yr wythnos flaenorol a pharatoi ein hunain i edrych ymlaen at yr wythnos i ddod. I fod yn llonydd a gwrando ar gerddoriaeth, cynnau canhwyllau, gwrando ar ddarlleniadau a gweddi yng Nghapel yr Arglwyddes yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw.

Cymraeg

Come and join us in our Evening Prayer service. A gentle time to think and give thanks for the previous week and prepare ourselves to look forward to the week ahead. To be still and listen to music, light candles, listen to readings and prayer in the Lady Chapel at St John’s Church, Barmouth.